Tin tức & Sự kiện

------ oOo ------
  • 06 07-2020
    INLAY SỨ
    Bệnh nhân   |   06-07-2020

    Inlay/ Onlay hay Overlay là khối sứ thay thế phần mô răng mất chất, là biện pháp phục hồi bảo tồn tối đa mô răng, thay thế cho phục hình bọc sứ thông thường

Danh mục tin tức
Chuyên trang sức khỏe răng miệng Bảng giá